Metropolitan - szkoła językowa

warsztaty gramatyczne

Tackle the monster –Pokonać Potwora -specjalistyczny kurs gramatyki j. angielskiego

monster

 

Jeśli wierzyć statystykom to głównym powodem (68 % badanych na poziomie B2) zniechęcającym do mówienia w j. angielskim to strach. Dużą rolę odgrywa tutaj strach dość szczególny, bo przed GRAMATYKĄ, ze szczególną niechęcią skierowaną w kierunku angielskich czasów (83% badanych na poziomie B2).

Business team working

Oferta dla Firm

Business English Wrocław

Firma to przede wszystkim ludzie, a ich umiejętności i kwalifikacje przekładają się na sukces organizacji. W METROPOLITAN od ponad 10 lat pomagamy Wrocławskim firmom i korporacjom w nauce języka angielskiego. Jest to możliwe dzięki doświadczonym i doskonale przygotowanym lektorom oraz dedykowanej ofercie dopasowanej do indywidualnych potrzeb każdego biznesu.

tradycyjnaiStock_000013340578

Metoda Komunikacyjna – Communicative Approach

W METROPOLITAN proponujemy Państwu systematyczne, całoroczne kursy General English (język angielski ogólny) na wszystkich poziomach zaawansowania zgodnych z Klasyfikacją Poziomów Biegłości Językowej przyjętą przez Radę Europy: od poziomu A1-A2 (podstawowego) przez średnio-zaawansowany (B1-B2) aż po zaawansowany (C1-C2).

Business people

Dedykowany Coaching językowy

Coaching

W Metropolitan naukę języka obcego rozumiemy jako kompleksowy proces zmiany zachowania w celu osiągnięcia lepszych wyników w pracy i życiu. Dlatego też, koncentrujemy się głównie na celach i możliwościach klientów, a przede wszystkim na autonomii językowej. Nasza rola skupia się przede wszystkim na skierowaniu klienta na prawdziwy kierunek i motywowania go w trakcie zdobywania umiejętności językowych w swoim tempie i w sposób dla niego najbardziej odpowiedni. Poprzez coaching, klient jest zdolny do odkrycia swoich silnych stron i użycia ich do szybkiego postępu w procesie nauki języka.

Zajęcia Indywidualne (1–2–1)

Na zajęcia indywidualne zapraszamy wszystkich, którzy w krótkim czasie pragną znacząco podnieść swoje kompetencje językowe. Tryb indywidualny jest idealny również dla osób, którym systematyczną naukę trudno jest połączyć z pracą zawodową, jak również dla tych, którzy preferują zajęcia bardziej kameralne tylko z lektorem.