Metropolitan - szkoła językowa

Business team working

Oferta dla Firm

Business English Wrocław

Firma to przede wszystkim ludzie, a ich umiejętności i kwalifikacje przekładają się na sukces organizacji. W METROPOLITAN od ponad 10 lat pomagamy Wrocławskim firmom i korporacjom w nauce języka angielskiego. Jest to możliwe dzięki doświadczonym i doskonale przygotowanym lektorom oraz dedykowanej ofercie dopasowanej do indywidualnych potrzeb każdego biznesu.

Nasza oferta METROPOLITAN Corporate dla firm obejmuje:

W szczególności polecamy pakiet Wielkiej Szóstki skutecznej komunikacji w biznesie:  rozmowy telefoniczne, korespondencja handlowa, prezentacje i publiczne mowy, spotkania biznesowe, negocjacje i rozmowy nieformalne/small talk.

 • Język angielski ogólny
 • Business English
 • Szkolenia specjalistyczne (IT, marketing, Prawo, Headhunting, HR,Finanse, Księgowość, Sprzedaż, Office Management ).
 • Kursy egzaminacyjne
 • Treningi kompetencji interpersonalnych
 • Stały kontakt z opiekunem firmy
 • Autorskie programy motywujące pracowników
 • Szczegółowe raporty postępów
 • Certyfikaty i egzaminy (TOEIC).

W celu odniesienia namacalnego sukcesu przed rozpoczęciem kursu ustalamy:

 1.  Jakie konkretne umiejętności powinien zdobyć nasz klient, żeby odczuł że odniósł sukces I poczynił prawdziwe postępy w nauce języka
 2. W jaki sposób będziemy mierzyć postęp,  osiąganie celów i przekraczanie kamieni milowych
 3. W jaki sposób nabywane umiejętności językowe pomogą klientowi w osiągnięciu jego osobistych i służbowych celów

Rozumiemy, że w firmie ważne są również wyniki, dlatego przeprowadzamy audyty językowe:

 • oceniamy aktualne umiejętności pracowników
 • ocena kompetencji językowych versus obejmowane stanowisko
 • diagnozowanie nowych pracowników
 • pomagamy określić realistyczne cele językowe

Przykłady narzędzi i  technik szkoleniowych używanych w Metropolitan:

 •   Shadowing – trener/metodyk spędza dzień lub pare godzin na terenie klienta w celu obserwacji jego codziennej pracy w celu wykorzystania jego autentycznych potrzeb językowych w szkoleniu
 •   Szczegółowy wywiad – analiza podczas spotkań szkoleniowych wykorzystywana w następnych spotkaniach
 •  Assessment centre – badanie poziomu językowego poprzez praktyczne użycie bez użycia testów pisemnych i ustnych w celu zbadanie prawdziwych umiejętności klienta w kontekście praktycznym zakończone szczegółową analizą i wyciągnięciem wniosków.
 • Rehearsal – cele szkoleniowe są ćwiczone jako odgrywanie ról często przed, w trakcie i po zakończeniu szkolenia w częściach i jako całość. Przykłady: rozmowa kwalifikacyjna, negocjacje, rozmowa telefoniczna.
 • Ocena wstępna i końcowa –  cele i postęp językowy jest porównywany do rzeczywistego poziomu językowego i postępów w trakcie szkolenia. Słuchacz ma wtedy świadomość procesu nabywania umiejętności językowych w którym uczestniczy i ma większą motywacje do osiągania celów.
 • Studia Przypadków
 • Symulacje i gry komunikacyjne

Proponujemy również skorzystanie z naszej oferty tłumaczeń online i offline:

 • pisemnych i ustnych
 • specjalistycznych
 • korekty i redakcji tekstów

 

Kontakt dla firm: Magdalena Art

Tel.: 535 950 221

Email: biuro@metropolitan.edu.pl

kontakt